We zijn er weer…
Wat een vakantie hebben wij gehad …niet dus.
In de hoop wat te kunnen uitrusten tijdens onze vakantie is één van onze vrijwilliger geopereerd en de voorzitter met spoed opgenomen…rust nee niet echt…
Dan lezen we vervolgens dat er geschreven werd dat ,, DE INDO UITSTERFT ,,
dit is iets wat wij al 10 jaar schrijven !!
Wij zijn een uitstervend ras , onze grootouders en/ of ouders zijn er helaas vaak niet meer , hun verhalen over de tijd van Tempoe Doeloe verdwijnen , velen van de 2de generatie voelen zich steeds minder verbonden met het INDO gevoel totdat ze op een leeftijd komen waar ze plotseling met vragen komen te zitten , vragen die vaak niet meer door de ( groot ) ouders beantwoord kunnen worden , wij van Stichting Indische Documenten proberen op allerlei wijzen antwoorden te geven door met een breed scala van onderwerpen deze te kunnen beantwoorden.
Ook na deze zomervakantie gaan we hiermee door.
SID hoopt samen u mooie , goede onderwerpen te kunnen maken en plaatsen want ondanks dat wij uitsterven laten we met zijn alleen het INDO zijn doorgeven !!
INDO met onze eigen aparte humor, ons heerlijke eten en veelal prachtige verschijningen , laten we het goede gebruiken die we uit 2 culturen kunnen halen…want laten we eerlijk zijn , hutspot met sambal is toch heerlijk ?

We beginnen deze maand met leuke uitjes , tja na een vakantie moet je rustig aan doen ….pelan pelan…dus wat is er te doen in de maand september in Nederland voor Indo’s en andere geïnteresseerden?
Klik hier om na de pagina te gaan What’s For Indo’s To Do?
Alle nieuwe onderwerpen zijn DIK GEDRUKT zodat u makkelijker het artikel op de pagina kan vinden.

 

Naar aanleiding van ons intro ,,We zijn er Weer ,, ontving SID een email van een mooi stukje geschreven door Lambert Duys,
De Toekomst Van Het Indo zijn , klik hier om naar de pagina U Schrijft te gaan.

 

In deze historische roman worden de Nederlandse overheersing en de gevolgen daarvan door haar
ogen gezien.Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië plaatsvond. Daarmee
kwam een einde aan ruim drie eeuwen koloniale overheersing door de Nederlanders. Het einde
van Nederlands-Indië leidde tot de komst van een grote groep Indische Nederlanders naar
Nederland. Inmiddels heeft meer dan een miljoen Nederlanders banden met Indonesië.
Klik hier om naar de pagina Boeken te gaan .

 

Ja , dat Selamat Tidoer speelde in Indië ( speelt nog steeds een belangrijke rol in de tropen ) een belangrijke rol. De tropenjaren telden dubbel immers ? Ook werd er in dit tijdschrift gesproken over de kwestie Nederland- Nieuw Guinea -Indonesië.
Klik hier om naar de Tijdschriften uit de vorige eeuw , Tong Tong te gaan.
Dit tijdschrift dateert uit 15 september 1961.

 

 

Zes kaarsen voor Indië is een uiteenzetting die in dagboekvorm geschreven is door de schrijver Leonhard Huizinga.Eerste clandestiene uitgave dateert uit maart 1945 verzorgd door het ondergrondse blad
,, Het Volk  en de tweede vrije druk uit juni 1945 uitgegeven door “De Bezige Bij “.

Het hieronder beschreven verhaal is dan ook een zienswijze van Nederland in de oorlog:
Men dacht dat Indië, zodra de oorlog was afgelopen, weer als vanouds bij het Nederlandse rijk kon worden gevoegd.
Verder laat de schrijver vooral blijken dat hij
heimwee had (door de vele uitgebreide omgevingsbeschrijvingen) en weer terug verlangt naar Nederlands-Indië.
Klik hier om naar de pagina van Nederlands-Indië te gaan.