Wayang

 

In het Javaans betekent wayang letterlijk “schaduw” of “schim”. De afgeleide betekenis van dit woord is een bepaalde vorm van poppenspel, waarin gebruik wordt gemaakt van schaduw- of lichteffecten.

Hoewel wajang meestal refereert aan het schimmensel met behulp van leren poppen (wayang kulit), wordt het woord daarnaast ook gebruikt voor opvoeringen met driedimensionale poppen (wayang golèk), met platte houten poppen (wayang gedhog) en zelfs voor een toneelstuk met zwijgende acteurs-dansers Wayang Wong. Voorwaarde bij dit laatste is wel dat het stuk gebaseerd moet zijn op de Indiase heldendichten Ramayana en Mahabharata. De Indiërs hebben veel invloed gehad op de Indonesiërs. Hierop volgend hebben de Indonesiërs een eigen versie van de heldendichten, welke in grote lijnen lijken op de originele heldendichten.

De Ramanyana klassieke verhaal is bekend over de hele wereld.
Hij was Shinta’s echtgenoot.
Zijn vrouw werd ontvoerd door Rahwana een gigantische Koning.
Met hulp van Hanuman, een witte aap, bevrijdde hij haar echter en vroeg hij aan zijn geliefde of ze nog maagd was.
Om haar onschuld te bewijzen werd door Rama haar verzoek ingewilligd om zich zelf te verbranden, maar het vuur kon zijn vrouw niet te verbranden en dat bewees dat ze nog maagd was.
Een symbool van liefdevolle man die zorg draagt voor zijn vrouw.

Shinta was de echtgenote van Sri Rama.
Ze was gekidnapped en opgesloten door Rahwana.
Haar echtgenoot bevrijdde haar met behulp van Hanuman,een witte aap en door Iesmana haar zwager.
Om te bewijzen dat ze nog steeds maagd was werd ze in de brand gestoken door haar echtgenoot alleen het vuur
kon haar niet verbranden en hiermee bevestigde zij haar onschuld.
Een symbool van vertrouwen en eer.

De volgende foto’s zijn genomen in het Museum Jawa Tengah Ranggawarsita te Semarang.

klik op de foto’s om te vergroten.