Een korte levensomschrijving van Jan de Haan.
Jan de Haan werd geboren op 3 april 1927 uit het huwelijk van Folkert Hendriks de Haan ( geboren 5 december 1887 overleden op 12 april 1964 in Oudega) met Johanna Binnes Wietzema ( geboren 20 juli 1889 in Groningen ,overleden 8 september 1969 in Drachten )
Folkert had een wagenbouw en timmerbedrijf in Oudega. Toen in Oudega elektriciteit werd aangelegd, was hij een van de eersten die zijn bedrijf daarop aansloot. Door de komst van auto’s en tractoren hield de wagenbouw op en ging hij door met onderhoud van bestaande en bouwen van nieuwe woningen. Johanna was huisvrouw en ‘bakerde’ (‘vroedvrouwe’ en kraamverzorgende in het dorp). Zij kregen 7 kinderen waarvan Jan de jongste was.

Jan kwam na de LTS bij zijn vader in de zaak. In 1946 moest hij in militaire dienst en op 5 november 1947 is hij naar Indonesië gegaan (politionele acties). Hij heeft daar de Overdracht meegemaakt. In mei 1949 kwam hij weer thuis en in december van dat jaar ontving hij het Ereteken voor Orde en Vrede met gespen 1948-1949. Hij had al bij vertrek verkering met Geertje Zijlstra en ze schreven natuurlijk veel brieven naar elkaar. Na terugkeer kwam hij ook weer bij z’n vader werken en deed ondertussen een opleiding voor Burgerlijke – en Utiliteitsbouw waarvan hij op 20 oktober 1954 het diploma haalde. Op 1 april 1953 nam hij samen met zijn broer Wietze de zaak van zijn vader over. Als Bouwbedrijf Gebr. De Haan hebben ze daarin tot 1984 samen gewerkt. Na pensionering van zijn broer Wietze in 1977 kwam Folkert, de oudste zoon van Jan in het bedrijf als compagnon. Eind 1987 ging Jan met (vervroegd) pensioen. In de zomer van 1992 is hij (voor het eerst) nog met z’n vrouw en oudste dochter terug geweest in Indonesië, waaronder ook op Java waar hij ook gelegerd was. Hij hield van de wereld daar en maakte al plannen om er een 2de huis te kopen, maar bleek bij thuiskomst kanker in een gevorderd stadium te hebben en overleed in december van hetzelfde jaar.

Gehuwd op 1 juni 1951 met Geertje Zijlstra .  ( geboren op 23 mei 1926 te Ureterp en overleden 19 juli 2009 in Burgum )
Geertje werkte van haar 14 de tot haar trouwen als dienstmeid bij verschillende boerenfamilies. Na haar huwelijk werd ze fulltime huisvrouw en deed in het dorp Oudega veel vrijwilligerswerk. Zij krijgen 5 kinderen:
Fokje 4 december 1951
Folkert 4 mei 1954
Johanna 7 november 1958
Engbert 29 april 1960
Tepske 1 maart 1966.

Trouwfoto

 

Krantenknipsel met hun voorgenomen huwelijk

 

Note :
Stichting Indische Documenten heeft toestemming gekregen van de familie om deze album op openbaar te zetten zodat een ieder deze kan bekijken zonder in te loggen.

Augustus 1949 & Bali december 1948

Bruiloft & Militair Hospitaal Padang , december 1948

Kazerne & Koena Tadji , augustus 1949

Loeboek Aloeng & Lanboerang

Maart 1949 & Monument

Nieuwjaarskaart & Palette

Schietbaan & Wacht

Sumatra november 1948 en 1949

Watamponie & Zwembad Celebes

Wie weet waar dit is?