Roy was dit keer op stap in Utrecht.
Prachtige foto’s heeft hij gemaakt van de singels die terug gaan komen dit jaar!
Hieronder een klein stukje geschiedenis en wat de planning is van de stad Utrecht.
Zoals u kunt zien op de foto’s krijgt Roy geen genoeg van de singel van Utrecht en heeft Roy nog
een fotoshoot gedaan,vandaar de verschillende data’s op de foto’s.

 

De Catharijnesingel is in de jaren zeventig gedempt, tot verdriet van veel Utrechters.
Het water in de singel wordt nu weer teruggebracht.
De singel wordt een levendige stadsgracht met werven, horeca en winkels.
Hiermee wordt de historische singelstructuur rond de binnenstad in ere hersteld.
De singel sluit aan op de Leidsche Rijn zodat een vaarverbinding ontstaat.
Bron : cu2030

Veel Utrechters kijken er al jaren naar uit: water terug in de Catharijnesingel.
Dat wordt voor het stuk tussen Paardenveld en de nieuwe brug bij TivoliVredenburg heel snel werkelijkheid.

De grond voelt zompig en bij de nieuwe Paardenveldbrug is al een plasje ontstaan.
Over enkele maanden kun je hier niet meer lopen. Dan moet je het nieuwe grindpad nemen, enkele meters verder,
onderaan het talud dat wordt ingezaaid met bloemen.

“Voor de kerst kun je hier varen”, belooft Onno van Schaick, namens de gemeente verantwoordelijk voor het terugbrengen van het water.
“Voor de zomer komt er nog een stuk water bij en kun je met je bootje bij TivoliVredenburg aanleggen.”

In de bouwput bij Paardenveld wijst Van Schaick naar het al bestaande water in de Weerdsingel.
“Daar laten we een stuk steiger doorlopen en dat gaat aansluiten op een groen talud richting TivoliVredenburg.”
Het jaagpad met grind wordt ook voortgezet tot de bruggen bij TivoliVredenburg.

PARK
Aan de binnenkant van de singel komt een groen park.
“Die bomen op Paardenveld blijven. Daarom hebben we ze ingepakt om schade bij de werkzaamheden te voorkomen.”
Ook de spuikoker in de grond blijft intact om de bomen te sparen.

Over bomen gesproken: “Er komen er zo’n 100 op dit stuk langs de singel: platanen, linden en iepen”.
De komende weken worden ze geplant, onder meer naast het nieuwe fietspad op de Catharijnesingel.

STADSMUUR
De singel ligt grofweg op de plek waar vroeger een stadsmuur stond.
Die is ondanks de inzet van een grondradar niet aangetroffen. “Van wat we wel hebben gevonden zijn foto’s
gemaakt en daarna is het afgevoerd.”

Dat lot lijkt ook weggelegd voor resten van de toren van kasteel Vredenburg.
Het plan om een stuk muur in het water bij TivoliVredenburg terug te brengen is overboord.
In plaats daarvan wordt eraan gedacht om de geschiedenis met iets als een lichtkunstwerk bij de singel te tonen.

BETON
De oude geschiedenis welteverstaan.
Aan de snelweg, waarvoor de singel in de jaren ’70 moest wijken, wil niemand meer herinnerd worden.
Toch zal het beton bij de Mariaplaats nog enkele jaren zichtbaar zijn.

Pas als Hoog Catharijne is afgebouwd en er geld is gevonden om het laatste stuk singel aan te leggen,
wordt het moeilijk voor te stellen dat op de plek waar bootjes langs TivoliVredenburg varen,
ooit lange files stonden op de kortste snelweg van Nederland.
Bron : RTV Utrecht