biblio_rijstgemorst_clip_image002

In Rijst gemorst? (Over)leven met bijgeloof zijn de bijgelovigheden in de Indische cultuur
in kaart gebracht en is een poging gedaan de herkomst van deze gebruiken te achterhalen.