DE WERVING VAN DE CONTRACTANTEN

In 1949 wierven het Gouvernement en het Militair Commando 1012 Indische jongens uit Nederlands Indië aan om als contractant bij de “Dienst Economische en Technische *Aangelegenheden” (DETA) voor de duur van een jaar in Nieuw Guinea te gaan werken. Na het contract kon men zich blijvend in Nieuw Guinea vestigen of vertrekken. Vijfendertig man zijn teruggekeerd naar Indonesië en een tiental is naar Nederland vertrokken. Van de ruim 1000 contractanten* zijn er ± 700 bij de D.E.T.A. en ± 300 bij de Genie te werk gesteld. Ruim een jaar later kwamen er ±, 30 Indische meisjes uit !Indonesië naar Nieuw-Guinea. Deze jonge mannen en vrouwen waren afkomstig uit de verschillende milieus van de Indische samenleving. Onder hen bevonden zich kinderen van ondernemers, handelslieden en kleine zelfstandigen, ambtenaren en militairen. De meesten van hen waren rond de twintig jaar oud. Zij hadden de Japanse bezetting en de Bersiaptijd meegemaakt. Door de opgedane ervaringen hadden zij allen hun eigen uiteenlopend verhaal. Wat hun motieven om naar Nieuw Guinea te komen ook waren, een ding hadden zij gemeen: de drang naar de vrijheid. Zij zochten een rustige en ‘veilige plek waar zij zich konden vestigen om een eigen toekomst op te bouwen.

Lees verder

Pioniers van Nieuw Guinea deel 2