Op 13 mei was de aftrap van de eerste samenkomst georganiseerd door SID i.s.m. Indische Huiskamer , deze stond geheel in het teken voor de Weeskinderen in Semarang. Op de bar stonden de Indische koekjes te wachten op de mensen wanneer deze opgepeuzeld konden worden en wat waren ze lekker , alles gemaakt door kokkie Ans waarvan de opbrengst na aftrek van de onkosten voor het maken geheel na de weeskinderen ging.

Inmiddels waren de auteurs gearriveerd en werden zij vriendelijk ontvangen door SID , de mensen  verzamelden zich in een zaal waar auteur Jouke Schotel zijn lezing gaf, dit werd verteld met passie en men hing aan zijn lippen , Jouke Schotel formuleerde daarbij te willen dragen aan meer begrip in de maatschappij  en de opvolgende generaties, voor hetgeen de Indische migranten hadden doorgemaakt, voor en na hun komst in Nederland in de jaren 50.

Daarnaast liet hij het licht schijnen over de  marine-entourage waarin de hoofdpersonen van zijn roman een rol speelden. Dit boek is te koop en heet ,,De Schaduw van de Blauwe Bergen , een familiekroniek,, .Na afloop van de lezing kon men vragen stellen en dit werd dan ook gedaan en sommige mensen kochten zijn boek.

Hierna volgde een pauze ,ook aan de innerlijke mens werd gedacht, er was koffie/thee en frisdrank en de koekjes werden goed afgenomen.

Na de pauze trad het koor op van Indische Huiskamer, een groep van 6 vrouwen en 1 man , allemaal Indische mensen die Indische en Nederlandse liedjes zongen ,heerlijk om die oude liedjes weer te horen.

De 2de auteur die een lezing ging geven was Ineke Kievit , een zeer aardige vrouw die oorspronkelijk voortgekomen uit een boeren achtergrond en geen connecties had met Indië, geconfronteerd werd met brieven uit de nalatenschap van haar tante  T’Dien zoals ze liefkozend haar tante noemde.Deze brieven gaven Ineke een inzicht in het leven van haar tante die d.m.v brieven en documenten de zoektocht van haar tante Dien en na onderzoeken ter plaatse dit op papier heeft gezet en wat voor een impact dit heeft gehad in de familie. Ineke vertelde dit met zoveel passie en gevoel waardoor ook hier weer iedereen aan haar lippen hing.

Na afloop was er ook gelegenheid om vragen te stellen en kon men ook boeken kopen. Van elk verkocht boek heeft Ineke € 5,00 gedoneerd aan de weeskinderen van Semarang.

Wat fantastisch !!! Hartelijk dank.

Beide sprekers volgde min of meer hetzelfde patroon, waarbij de aanleiding en de ontstaansgeschiedenis van de boeken werden uiteengezet.

We kunnen terug kijken op een zeer gezellige , leerzame en geslaagde middag.

We willen dan ook heel graag het koor van Indische Huiskamer , Jouke Schotel en Ineke Kievit bedanken hiervoor.

Quote van Jouke Schotel :

Het was een goed verzorgde middag, waarbij ook een koor traditionele Indische liedjes ten gehore bracht.Deze middag werd ervaren als een waardevolle gebeurtenis.

 

Optreden van het koor van de Indische Huiskamer

 

 

30 september komt er weer een nieuwe middag , zet dit in uw agenda want we zijn bezig weer een zéér leuke middag te organiseren!

Waarvan de opbrengst geheel in het teken zal staan voor de Weeskinderen in Semarang !!