Microsoft-Word---titelblad-Agoeng.doc---Jouke-Schotel1

 

De tekst van deze levensbeschrijving is geschreven in 1981 door Godfried Abraham Schotel (77 jaar) op een kleine draagbare mechanische typmachine. Behoudens kleine verbeteringen en aanvullingen als gevolg van historische verificatie en typfouten, is de tekst zoveel mogelijk oorspronkelijk gehouden, teneinde het originele taalgebruik en begrippenkader van dat tijdsgewricht te handhaven. In 2008 is het manuscript door zijn zoon Jouke Adriaan Schotel digitaal in een boekvorm gezet, met een hoofdstuk indeling, titel, afbeeldingen en bijlagen, om een document te creëren dat bewaard blijft voor het nageslacht dat zich dan mogelijk een goed beeld kan vormen van het tijdperk waarin Bram Schotel leefde en de geschiedenis meedroeg van de generaties daarvoor en daarna. De titel is door Jouke zo gekozen omdat de essentie van dat leven zich afspeelde in het gebied tussen de twee (strato-) vulkanen, de Agoeng ( Indon. Agung) op Oost Bali en de Gedeh (Indon. Gede) op West Java. Met de deze keuze wordt tevens een gevoelswaarde toegekend aan zijn visionaire eigenschappen, zijn liefde voor land en volk en zijn karaktervastheid. De namen betekenen zowel in de Balinese als in de Javaanse taal:
Agoeng – Verheven (tot goddelijke dimensies)
Gedeh – Groot(s) (sterk, machtig)
Behorende tot de laatste generatie van Nederlanders die zijn wortels nog heeft in het voormalige Nederlands Indië en deels nog kennis meedraagt van de normen, waarden, taal en cultuur van dat gebied uit die tijd, hecht Jouke er zo aan iets blijvends te benoemen. De afbeeldingen hebben het doel, bij te dragen aan de beeldvorming en zijn merendeels authentiek, aangevuld met teksten, foto’s en schetsen, meest verkregen uit open bronnen (w.o. internet)

Deze e-book is te koop in onze TOKO SID.
Klik hier om naar TOKO SID te gaan.