Indische Nederlanders is een woord die een minderheidsgroep in Nederland vormt en
waarbij eigenlijk het historische oudere
woord “‘ Indo’s ” veel beter van toepassing zou zijn.Het is namelijk op zijn minst twijfelachtig of
de zogenaamde Indische Nederlandereen nederlander is , zich een Nederlander voelt, en als een Nederlander gevoeld wordt,
aan de andere kant ;
Wat zegt het woord ‘” Indo ” in Nederland en hoeveel ‘Indische Nederlanders “wensen zich Índo”te noemen?
Wie op deze vragen antwoord zoekt , of meent het nu al een te weten zal hier misschien wel enig denkstof vinden.

 

Deze essay was geschreven door Drs.G.L.Cleintuar in 1961 maar uitgebracht in 1971.

Guus Cleintuar

G. L. Cleintuar (Tandjong-Pandan, 1924) kwam al in 1946 naar Nederland en studeerde hier economische wetenschappen, sociologie en geschiedenis. Hij heeft in drie landen gewoond, trouwde voor de tweede maal in Gibraltar en zijn levensloop is zeer grillig geweest. Zo heeft hij in het bergland van Zuid-Spanje, toen daar nog grote behoefte aan bestond, een nederzetting voor Indische Nederlanders gebouwd. Hij was sociaal actief, voorzitter of bestuurslid van Indische verenigingen, direct betrokken bij de oprichting van CENSIO (Centrale van Samenwerkende Indische Organisaties), heeft
enkele publicaties over de integratie-problematiek op zijn naam staan en was een van de vier eerste sprekers op de toen jaarlijkse studiedagen over Indische Nederlanders aan de universiteit van Leiden.
Omdat zijn wetenschappelijke essays slechts een beperkt, zij het belangrijk, publiek bereikten en hij voor zijn ideeën gehoor en begrip zocht ook buiten kringen van Indische Nederlanders, besloot hij jaren geleden op een heel andere manier te gaan schrijven.(bron; Uitgeverij Gopher)

 

Indische Nederlanders – Een ontheemde bevolkingsgroep