imogiri

Onze gids Tatang  bracht ons naar Imogiri , zo’n 12 km zuidoost van Yogjakarta.
Onze rit ging door een heuvelachtig gebied te midden voor ons gevoel door de wildernis.Het uitzicht was adembenemend.

Aangekomen op de begraafplaats werden we vriendelijk begroet door een lieve oude dame die ons wat boekjes wilden verkopen en een een gids van de begraafplaats zelf.

Aangekomen bij de poort worden we toch even stil,hierboven op de heuvel ligt een groot begraafplaats waar de mensen nog steeds voor de overleden heersers zorgen.

We zien een zeer lange trap , een trap met 409 treden , de eerste 32 treden verwijzen naar de laatste cijfers van het jaartal waarin de begraafplaats gebouwd werd , namelijk 1632.
Er wordt gezegd wanneer men alle treden beklimt een wens in vervulling gaat van degene die deze trap beklimt.
*Wanneer u slecht ter been brengt laat u gids u dan brengen bovenaan de heuvel zodat u niet alle treden hoeft te beklimmen.

Onze gids Tatang vroeg ons op een gegeven ogenblik of wij misschien wisten waar wij op stonden,we stonden namelijk voor een toegangspoort ( Gapura Supit Urang  die toegang geeft tot een pleintje waar de bewakers wacht houden ) op een steen die lager lag dan de andere en hij vertelde ons het verhaal.
Nadat de VOC Jayakarta in 1619 Jayakarta had veroverd, het huidige Sunda Kelapa,
wilde de sultan van Mataram deze strategische plek weer innemen, niet wetende dat er onder zijn navolgelingen een verrader was.
De man, Tumenggung Endranata genaamd, liet de Nederlanders weten wat de sultan van Mataram van plan was.
Toen de sultan erachter kwam dat een van zijn dienaren zijn plannen had doorgespeeld aan de vijand, werd hij woedend.
Tumenggung Endranata werd opgepakt en onthoofd. Zijn lichaam werd in 3 stukken gehakt en begraven op drie verschillende plekken op de begraafplaats.
Het hoofd van Tumenggung ligt begraven recht onder Gapura Supit Urang
zijn lichaam ligt onder de traptrede dichtbij Gapura Supit Urang (de steen waar wij op stonden)
en zijn benen liggen begraven onder het zand in de vijver.
De sultan had daar een reden voor.
Hij wist dat een ieder die de begraafplaats bezocht, vast en zeker op een van de stenen
zou trappen waaronder delen van het lichaam van Tumenggung begraven liggen.Op deze manier zou hij zelfs na zijn dood nog vertrapt worden en de bezoekers zijn verraad van Tumenggung nooit vergeten.

Op het pleintje voor de ingang van het graf van sultan Agung staan vier grote kruiken ,deze komen uit Palembang, Aceh, Turkije en Thailand. De kruiken worden een keer in het jaar gereinigd in de voor de Javanen heilige maand Sura. Het reinigen gaat gepaard met veel rituelen.

 

p1140565
We betreden Gapura Supit Urang waar de wachters zitten en zij vertellen ons dat we eigenlijk niet met een korte broek en shirt dit mogen betreden,gelukkig waren zij zeer coulant en konden wij toch naar binnen , men liet ons ook d.m.v een tekening de kleding voorschriften zien.

Geschiedenis :

Imogiri (ook wel Imagiri genoemd ) is de koninklijke begraafplaats bij Yogjakarta op Java. Het is de laatste rustplaats van de heersers van Mataram, de Soesoehoenans van Soerakarta, de sultans van Jogjakarta en van andere hoge Javaanse edelen. De naam komt uit het Sanskriet en betekent “Sneeuwberg” of “Himalajah”.
De begraafplaats die vanuit de Kratons van Soerakarta en Jogjakarta wordt bestuurd en tot het keizerlijk en koninklijk domein van de vroegere heersers behoort is nog steeds in gebruik.
Het is ook een pelgrimsoord, met name op nieuwjaarsdag (Satu Suro) en feestdagen in de Islamitische maankalender.
Het terrein is opgedeeld in drie complexen , Giriloyo, Banyusumurup en Imogiri.
Volgens de folklore had Sultan Agung na bijzondere voortekens te hebben waargenomen besloten
zijn oom Juminah wel in Giriloyo waar aan zijn graf werd gewerkt te begraven maar zelf wilde hij drie kilometer verder in Imogiri worden begraven.
De begraafplaats is verdeeld in de oostelijke aan Jogjakarta en de westelijke aan Soerakarta toegewezen secties.
Daarbinnen zijn er de acht secties die ieder drie generaties van heersers een plaats bieden.
Er zijn ook gedeelde terreinen die “Juru Kunci” worden genoemd en het graf van Sultan Agung wordt gezamenlijk beheerd.
Niet iedere heerser werd in Imagiri begraven en de heerser bepaalde zelf welke familieleden daar een plaats kregen.
Omdat een Javaanse edelman tijdens zijn leven meerder namen en titels droeg zijn de graven moeilijk te vinden.
De transcriptie van klassiek Javaans in Maleis, Nederlands en Engels en het gebruik van drie kalenders
(Javaans, mohammedaans, Gregoriaans) brengt extra verwarring. Soms zijn de gebruikte gegevens niet correct en
de opgegeven data van begrafenissen kunnen in bronnen en gidsen soms wel tien jaar verschillen.
Van boven naar beneden heten de drie terrassen “Prabayasa” , “Kemangdhungan” en “Srimanganti”.
De Javanen zijn zeer zorgvuldig bij het noemen van de namen en titels van hun vorsten.
De huidige vorsten zullen voor zichzelf en hun twee naaste opvolgers nieuwe grafcomplexen moeten bouwen want
de begraafplaats is vol. De traditie dat drie vorsten een grafcomplex delen, werd 400 jaar lang zo veel mogelijk gehandhaafd maar door politieke problemen is er afgeweken van de traditie.
(Hamengkoeboewono II van Jogjakarta ligt in Kota Gede begraven.
In de Kasuwargan Jogjakarta ontbreekt een vorst en in Kapingsangan Soerakarta liggen vier vorsten.

Girirejo, Imogiri, Yogyakarta
Openingstijden:
maandag 10.00 – 13.00 uur
vrijdag 13.30 – 16.00 uur
zondag 10.00 -13.00 uur
gratis entree

Bezoekers geven de gids van de begraafplaats meestal een tip en laten wat geld achter bij de moskee bij de ingang.