L.S ( Lieve Sobats )

Het moet in het najaar , maar wie lette daar in Nieuw-Guinea eigenlijk op? van 1960 zijn geweest , dat de hoofdredacteur van de ” Nieuw-Guinea Koerier ” Drs. N.Streefland , ons verzocht om geregeld een cursiefje te willen leveren over het Beleid , de Toestand en meer aardse zaken, die ons toen nog mateloos interesseerden. De Nieuw-Guinea Koerier was weliswaar een dagblad , het formaat was van een een forse zakdoek.Alleen de zaterdag was het formaat wat forser, ongeveer een servet.Tussen zakdoek en servet is de krant altijd gebleven.
Nieuw-Guinea trouwens ook…..

Zo begint dit boekje met deze mooie woorden…

Het boekje is in pdf bestand te lezen.

Hollandiase Buitenlingen