unnamed1

BELLING, Gerard Jules
Geboren Bojolali Indonesie op 15 Augustus 1933
Gehuwd met H.Janssens in 1950.
Hij vertrok als DETA contractant voor F. 1,50.per dag met de groep DETAjongens
uit Semarang Indonesie op 5 augustus 1950 naar Nederlands Nieuw-Guinea,met MS Riebeek te Sorong.
Na controle door de Immigratiedienst en Douane,
overgestapt op MS Karosa met Hollandia als einddoel voor de DETA contractanten.
Te Hollandia werden de jongens gehuisvest in een barak bij het vliegveld Sentani,
waar hij werd ingedeeld bij reparatie en het maken van fundaties voor bruggen.

Na zijn contract van een jaar te hebben uitgediend, verhuisde hij naar Hollandia-Binnen in
een barak bij de motorpool genaamd Het Spookkasteel. Kreeg daar werk bij de bouwonderneming Ijsselstein waar
hij gedurende twee jaren heeft gewerkt.
Ging toen over naar R.W.D. (Dienst Openbare Werken) waar hij ook in de
afdeling woningbouw te werk werd gesteld.
Bij de R.W.D. werd hem de gelegenheid geboden een opleiding te
volgen voor opzichter voor de bouwkundige afdeling.

Hij volgde deze opleiding met ter afsluiting een examen. Na de
opleiding kreeg hij als standplaats Hollandia-Binnen.
Inmiddels tot opzichter bevorderd werd hij naar Manokwari
overgeplaatst. Daar had hij toezicht bij de bouw van het kampement voor het Papoea Bataljon. BELLING nam het
werk over van PEERELAND die naar Hollandia werd overgeplaatst. Later vertrok hij naar Nederland omdat voor
hem geen perspectief meer was bij de Residentie Waterstaats Dienst. In 1962 ging BELLING met verlof voor 6
maanden naar Nederland. Inmiddels nam in augustus 1962 de U.N.T.E.A. (Verenigde Naties) het bestuur van
Nieuw-Guinea over.
In 1963 zou het land dan weer aan de Indonesiërs worden overgedragen. Daar zijn
werkbestemming in Nieuw-Guinea
kwam te vervallen werd hij door het Ministerie van Overzeese Gebieden op een
wachtgeld regeling gesteld.

Om in Nederland huisvesting te verkrijgen moest hij zien aan werk te komen, want de
regel was zo, had men geen werk dan kwam men moeilijk in aanmerking voor huisvesting.

Hij solliciteerde bij diverse instanties om maar weer aan de slag te kunnen.
Uiteindelijk kreeg hij een betrekking bij Gemeentewerken te Rotterdam.
Tot zijn verbazing was ik op de tekenkamer van Gemeentewerken afdeling bouwkunde en waren wij toen
weer collega’s geworden.
BELLING was een goede leermeester voor mij daar had ik veel geluk mee gehad.
Hij moest toen weer vanonder af aan zijn carrière opbouwen.

Door het volgen van cursussen zowel intern als extern
maakte hij promotie en ging in 1990 als Hoofd Technisch Ambtenaar van de tekenafdeling bij de Gemeente
Rotterdam met de V.U.T. regeling en de dienst op eigen verzoek verlaten.

Geschreven door Frans Edaven-Peereland en opgestuurd door Ans Peereland.