kris

De Keris

Een kris is een Indonesische, Maleisische of Filipijnse dolk met dubbele, vaak gegolfde kling waar mystieke krachten aan worden toegeschreven.
De kris wordt dikwijls gedragen als teken van gezag of waardigheid.

In Indonesië gaat het geloof dat iemand spoedig sterft als men een kris in zijn voetsporen steekt.
Ook het bespotten van een kris leidt tot onheil. Als een kris gemaakt is met nikkel uit de meteoriet die in 1749 in de streek rond de Prambanan viel,
hoeft het wapen alleen te worden gericht op de aldus ter dood veroordeelde persoon.

De Kris oftewel de Keris is ontstaan in circa het jaar 500 voor Christus.
De Keris is een dolk van het Maleise Volk, van Kuala Lumpur, over Jakarta heen, tot in Manilla.
Beroemd waren de Kerissen uit het grote Maleise Rijk Majapahit uit Zuidoost Azië, met als centrum Oost Java.
Notabene Majapahit stond in eerste instantie model voor een groot Indonesia Serikat, helaas is hier niets van terecht gekomen.

De Keris wordt door een empu geschapen en gevormd naar voorbeeld van het karakter en de eigenschappen van de eigenaar.
Een empu is een schepper-smid van Kerissen, hij is sjamaan met paranormale gaven.
Door de empu wordt aan de Keris een bepaalde kracht meegegeven, die moet worden gekoesterd.
Door ingewijden en kenners wordt aan de dubbele gegolfde kling mystieke eigenschappen toegeschreven.

De kris geldt als een van de heiligdommen (pusaka) van een familie, clan, dynastie of een koninkrijk.
Deze krissen worden van vader op zoon doorgegeven
De kris dient op elke vijfde dinsdag van de Javaanse (moslim) kalender met reinigingsrituelen en offers geëerd te worden.
De kris wordt namelijk beschouwd als bezield, en moet eten en drinken zoals elk wezen. De kris beschermt dan de eigenaar.
Lokale legenden vertellen dat als de eigenaar deze rituelen vergeet, of het wapen verwaarloost, de kris uit zijn rust wakker wordt en
de lakse eigenaar tijdens diens slaap van het leven berooft.
De kris speelt een rol in de traditionele Javaanse kejawen, een spirituele traditie.
Een kris mag niet gekocht worden. Hij dient als geschenk aanvaard te worden.
Het wapen wordt ook aangesproken met kyai, ki wat grootvader betekent.

De kris is opgenomen op de Lijst van Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid van UNESCO

Hoe draagt men de keris.

Keris_Wearing_in_Java

kris3

Er zijn vele legenden in omloop over de Keris. Een bekende legende gaat over Putri Tatiban. Putri of Prinses Tatiban woont met haar gemaal Prins Winongan op het landgoed Winongan bij de berg Bromo. Putri Tatiban kan moeilijk kinderen krijgen en vraagt een beroemde Dukun oftewel Heilige Medicijnman om raad. De Dukun geeft haar de raad om 6 jaar lang te mediteren. Ze volgt de raad op en krijgt 25 kinderen. Ze stond toen voor de onmogelijke taak om deze 25 kinderen een goede opvoeding te geven en vroeg daarom de Dukun weer om raad. De Dukun gaf haar toen de raad om een van haar kinderen te offeren aan de goden, die in de berg Bromo woonden.

Mijn pijn en veel verdriet in haar hart gooide Putri Tatiban haar jongste zoon over de rand van de berg Bromo. Maar er geschiede wederom een wonder, want de jongen kwam in het kratermeer terecht en werd gevonden door een empu. De empu voedde de zoon van Putri Tatiban op als zijn eigen zoon en de jongen groeide op tot een bijzondere persoonlijkheid, die de buitengewone kunst verstond om alleen met zijn vingers een Keris te scheppen. Deze Keris werd toen opgedragen aan Prins Winongan. De jongste zoon van Putri Tatiban, was een empu, een sjamaan geworden. En zo geschiede het.

Bron : wikipedia en boekenNederlandse vertaling :

[0:06] Proces van maken van de Keris
[0:14] De Keris is in Indonesië metaalsmeden op haar hoogste finesse. Vooral op Jawa (of Java)
[0:17] De Keris is gemaakt van enkele elementen zoals metaal, staal en nikkel.
[0:24] Er wordt gezegd dat vervalsers voor nikkel, meteoriet stenen gebruiken.
[0:30] Enkele van de elementen worden vermengd met gesmeed staal.
Dan wordt het gevouwen in vele malen met de combinatie van de temperatuur op ongeveer 900 tot 1100 graden Celsius.
[0:54] Muasuk is het opschonen van het gesmeed metaal van alle onzuiverheden.
[2:22] Nadat het metaal roodgloeiend is, wordt dit herhaald totdat de temperatuur gelijkmatig is.
[2:29] Dit is om het het metaal samen te smelten.
[2:52] Wanneer het metaal samen gesmolten is,voert men de temperatuur op totdat het dun en lang is.
Vervolgens wordt het opnieuw gevouwen in drie delen.
[3:07] Dit proces gaat door totdat de gewenste lagen zijn bereikt.
[4:12] Men noemt het vouwen van dit proces en het mengsel van metalen element wordt saaton.
[4:22] Vervolgens wordt het metaal gevormd in een lange vorm en gevouwen in twee delen.
[5:05] Nu wordt een staal bereid om te worden geklemd tussen de vouwen saaton.
[5:23] Wanneer de saaton is verwarmd en in de roodgloeiende metalen
wordt samen gesmolten noemt men dit Nyelorok.
[5:46] De Nyelorok proces moet volledig samengesmolten zijn met het metaal en wordt de het eind eraf gesneden.
en dit heet gunjur.
[5:56] Na het snijden van de gunjur wordt nu begonnen met maken van van de Keris.
[6:04] Het proces wordt gestart met het vormgeven van de achterkant van het mes en dit proces
heet Benggek.
[6:43] Het metaal is ongeveer 5 cm tot 7cm
[7:06] Het proces gaat dan verder door de vorming
van het onderste deel vanaf het deel genaamd Kepet
en daarna om verder te gaan aan de vorm van keris
[7:23] De voorbereidingen voor Gunjur?
[7:41] Nu begint met het slijpen.
[8:10] Het maken Tintian,of Sukuan? of Princitan? wordt gedaan door een beitel.
[8:24] De vormgeving van Gunjur
[8:32] De vorm van Gunjur past bij de vorm van het blad.
[8:37] Vervolgens wordt de keris verfijnd.