Als Freddy Ribauwt in 1926 wordt geboren lijkt een mooie toekomst voor hem te liggen.
Hoe anders pakt dat uit als in 1942 de Japanners Nederlands-Indie bezetten.Vader wordt krijgsgevangen genomen.Freddy’s Javaanse moeder, die een ambivalente houding tegenover haar knappe Indozoon heeft bekommert zich voornamelijke om haar jongste zoon Emo,die er letterlijk het zwijgen toe heeft gedaan.
Als de dreigind te groot wordt moet Freddy noodgedwongen onderduiken en krijgt hij de zorg voor zijn broertje Emo.Freddy’s droom om in Java te blijven,het prachtige land met oerwouden en viulkanen,geeft hem kracht te overleven tijdens de verschillende dramatische oorlogen waarin hijzelf,vrienden en geliefden het zwaar te verduren krijgen.

Femmy Fijten oogstte veel lof met haar roman “Terug naar Bandung”

Over de schrijfster

img147

Femmy (Lagerwaard) Fijten werd geboren in Schiedam, groeide op in Den Haag en studeerde biologie in Leiden. Ze was als docente biologie werkzaam op verschillende scholengemeenschappen in Den Haag. Tegenwoordig woont ze met haar man in Arnhem. Ze schrijft lesmateriaal, onder meer
Biologie Overal en Biologie voor Jou en is projectleider van educatieve projecten. In 2010 heeft ze het plan opgevat van het levensverhaal van haar oom een roman te maken. Dat is Terug naar Bandung geworden. Ze heeft daarvoor een reis naar Indonesië gemaakt en heeft zich verdiept in de geschiedenis. De Arnhemse uitgeverij Nieuwe Druk heeft het boek in 2013 gepubliceerd. Het is een groot succes geworden. In 2014 verscheen de iets herziene tweede druk.