” Het is niet alleen mijn verhaal , maar ook het verhaal van alle maten en kameraden die ik daar in Indië en langs de Birma-Siam Spoorweg heb moeten achterlaten.En ook het verhaal van alle andere overlevenden die het niet kunnen of willen vertellen”.

~Felix C.Bakker

Dit boek gaat over het levensverhaal van Felix Bakker.
Geboren en getogen in het voormalig Nederlands-Indië waar hij ons meeneemt naar zijn vroegste jeugdherinneringen van zijn aantreden bij het Korps Mariniers in Soerabaja aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, zijn krijgsgevangenschap onder de Japanse bezetter , de inzet van het Korps Mariniers in Nederlands- Indië in de lastige jaren na de capitulatie van Japan, zijn gang naar Nederland, zijn glansrijke loopbaan bij de Koninklijke Marine en zijn leven tot op heden.

Auteur : Felix Bakker
Research : Felix Bakker en Lody Pieters
Samenstelling en redactie : Lody Pieters