roos van jericho 001

Als we het rad van de tijd terugdraaien , leidt deze geschiedenis ons naar het jaar zevenduizend zevenhonderd.

Deze legende deed – lang voor het ontstaan van de religies -in de mensen een eerste mystieke gedachte ontkiemen: de bewustwording van de ziel en haar verschillende manieren van zijn.
In de daarop volgende eeuwen veranderde het Aramese volk de legende in een traditie, die tot op de dag van vandaag met de levendigheid en geldigheid van de tijd reikt.
Zo onthult ‘De Roos van Jericho-Evlex’ ons de oorsprong van de legende van Mozes en de ‘Roos’, in welk teken Koning David de overwinning behaalde in de slag tegen de gevreesde Jebuzieten; waarom Salomo of de Koningin van Sheba kostbare expedities uitstuurden om de ‘Roos’ in de woestijnen te zoeken; wat Jezus van Nazareth aanleiding gaf, ze te zegenen; de reden waarom Saladin I ze als bijzondere getuige bij het niet-aanvalsverdrag met Richard Leeuwenhart op de kruistochten voorstelde en nog veel meer.
En bovendien wijdt ze ons in verrassende, nooit tevoren geopenbaarde mysteriën in: waarom een Roos van Jericho niet overdraagbaar is, wat de verborgen kracht is, die haar bezitter toestaat, wensen te vervullen; de betekenis van het Aramese Ritueel van de Hoop, wat haar in de enige levende talisman op aarde verandert…
Zal dit verhaal uw denken beïnvloeden? Misschien.
Maar zonder twijfel zal het u treffen.

De Roos van Jericho was voor miljoenen mensen
generatie na generatie een toevlucht en troost.