pag1

 

Iedereen weet,dat de Indonesische bewoners van het eiland Java niet alleen Javanen zijn.
In het Westen wonen de Sundanezen en de Orang Betawi,in het oosten van het eiland wonen Madurezen.
Deze zijn reeds lang geleden van hun eigen eiland naar Java overgestoken.
In het Westen en Oosten van Java zijn echter ook streken die door de javanen worden bewoond.
In West-Java zijn Noord-Banten en Tjirebon Javaans en in de Oosthoek te Banjuwangi wonen reeds eeuwen Javanen.
Overal op het eialnd kan men dus Javanen ontmoeten maar in het eigenlijke Javaanse land is het middenstuk van Java,dat u hierboven op de kaart ziet.
Hier zijn de Javanen thuis.Hier hebben zij zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste volken van Indonesië.
Dit is de inleiding van het prachtige boek met duidelijke uitleg en prachtige illustraties over de Javaanse Vorstenlanden.
Geschreven door Th.en P.Pigeaud van Zijp uit 1945.

 

omslag-001

 

Klik op onderstaande link om deze te openen.

De Javaanse Vorstenlanden