De geschiedenis van Nederlands-Indië  , het vak waarin zich de historische ontwikkeling van de Indische-Nederlanders voltrok, is te verdelen in een viertal periodes , te weten :

 • De periode        1596-+/- 1700
  de 1e tochten van de Nederlanders naar de archipel.
 • De periode +/- 1700 -1816
  de tijd van de achteruitgang van de VOC.
 • De periode        1816- 1901       
  het herstel van het Nederlandse gezag.
 • De periode        1901-1942       
  de tijd van de zogenaamde ethische politiek en de opkomst van het Indonesische Nationalisme.

Het boekje is in een pdf bestand in te kijken.

Geschiedenis van Nederlandsch-Indië