De samenstelling ervan was moeilijk als alle pionierswerk , ik behoef tegenover collega’s en onderwijsmensen en geografen niet nader uit een te zetten . Voor een goed schoolboek moet men immers zowel de leerstof kennen als de leerling.
Wat het eerste betreft , ik vond daarbij veel steun in het 10-jarig verblijf in het tropen elders .Daarnaast mocht ik zwerven over en door Nieuw-Guinea en aan mijn vele gastvrouwen en -heren breng ik hierbij nog graag mijn dank. Ik heb daardoor ook een indruk gekregen van de leerling en -als was deze indruk vluchtig- zij was toch van die aard , dat -naast mijn enthousiasme van Zijne Excellentie de Gouverneur – ook dit een prikkel was, dit werk tot het einde te brengen.

H.Eggink

 

De aardrijkskunde van Nieuw-Guinea 1956