copyright

Op elke pagina onderaan staat het woord COPYRIGHT
Wat houdt dat in bij de Stichting Indische Documenten.
Wanneer u een foto en/of document wil plaatsen op uw Facebookpagina of op elk ander website of sociale media ,zoals Twitter etc.
dan bent u verplicht om onze website te vermelden.

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ VERLOTING VIA SOCIALE MEDIA:

Het gewonnen cadeau heeft een vervaltermijn van 14 dagen na de trekking , dat wil zeggen dat na 14 dagen het cadeau niet meer opeisbaar is door de winnaar.
Reageert de winnaar niet ,vervalt de prijs en gaat het cadeau terug naar de Stichting.
Bij een Meet & Greet verloting vervalt dit wanneer de winnaar niet reageert om op de afgesproken tijd te verschijnen.
Minimale deelname van een verloting zijn 25 deelnemers wanneer hier niet aan voldaan wordt vervalt de loting.
Dit kan de Stichting controleren aan de inzendingen die binnenkomen via de email waar altijd een vermelding van het verlote prijs bij moet staan.

PRIVACYBELEID

We hebben de wettelijke plicht om de privacy te beschermen van alle persoonlijke en zakelijke gegevens die we verkrijgen als u deze website gebruikt. Dit privacybeleid geeft uitleg over de soort informatie die we eventueel van u verzamelen en de doelen waar die informatie voor zal worden gebruikt. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor de omgang met de gegevens zoals in dit privacybeleid is omschreven.

Deze website verzamelt alleen met uw toestemming persoonlijke en zakelijke gegevens over u; bijvoorbeeld als u zich inschrijft of een formulier invult. Er worden geen persoonlijke of zakelijke gegevens van u verzameld zonder dat u daarvan op de hoogte bent.

Deze website verzamelt een kleine hoeveelheid informatie over het gebruik van de website en bijbehorende technische informatie zodat we onze dienstverlening aan u kunnen verbeteren, maar hiertoe behoren geen persoonlijke gegevens.

Veranderingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid op enig moment veranderen. Veranderingen worden hier openbaar gemaakt en zijn onmiddellijk van kracht. Als u deze pagina regelmatig bekijkt, bent u altijd op de hoogte van wat voor informatie we verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden, als dat al voorkomt, we de informatie met andere partijen zullen delen.

Informatie die u ons verstrekt

We verzamelen en verwerken procesgegevens die u voor specifieke doeleinden verstrekt. U zult worden gevraagd om informatie over uzelf te verschaffen als u bepaalde voorzieningen op de site gebruikt, zodat uw verzoek of transactie kan worden uitgevoerd. Dit kan persoonlijke informatie bevatten zoals uw naam, e-mailadressen, postadres en telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens om u de informatie, de producten of diensten te verschaffen, die u aan ons vraagt, en om met u te communiceren. We kunnen alle contacten die u met ons hebt, vastleggen en bijhouden. We kunnen de informatie gebruiken die u ons verschaft voor het bijhouden van deze gegevens, voor statistische verwerking, of voor onderzoek.

We houden deze informatie alleen bij als de wet ons vraagt om dat te doen; voor zolang we de gegevens nodig hebben om u de dienst of de informatie te verschaffen waar u om hebt gevraagd (inclusief alle mogelijke periodes die door de wet of door overheidsbeleid zijn gespecificeerd), of voor zolang u kiest dat we informatie opslaan of voor zolang u ons toestaat om contact met u op te nemen als u zich op onze website hebt geregistreerd.

Informatie over het gebruik van de website

Naast de informatie die u zelf aan ons geeft op de manier die we hierboven beschreven, ontvangen we ook informatie over de manier waarop u de website gebruikt, en die informatie slaan we ook op. We gebruiken die gegevens om:

  • de effectiviteit van marketingcampagnes vast te stellen;
  • diensten en informatie te ontwikkelen en te leveren die beter aan uw behoeften voldoen;
  • u op de hoogte te stellen van gebeurtenissen, diensten en producten waarvan wij denken dat die voor u relevant kunnen zijn, en waarvoor u toestemming hebt gegeven om daarover contact met u op te nemen.

Informatie over web gebruik wordt verzameld door onze webserver en die uit andere bronnen komt waaronder zoekmachines, dienstverleners op het web, page tagging-technieken waaronder JavaScript. We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de bewegingen van gebruikers na te trekken, en om algemene demografische informatie te verzamelen voor gebruik op een geaggregeerd niveau. IP-adressen worden niet in verband gebracht met informatie die tot personen herleidbaar is.

Veiligheid

We doen er alles aan om te zorgen dat uw informatie veilig is. Om te voorkomen dat iemand zonder toestemming toegang tot informatie heeft en die kan ontsluiten, hebben we de juiste fysieke, elektronische en beheersprocedures in werking gesteld om de informatie die we online verzamelen te bewaken en veilig te stellen.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons en zijn ook niet aansprakelijk voor schade aan de computerapparatuur of andere eigendommen van de gebruiker van de website of voor virussen die deze kunnen infecteren vanwege de toegang tot, gebruik van, of browsen in de website, of het downloaden van informatie, gegevens, tekst, beelden, video of audio op de website. Wij behouden ons het recht voor om een gedeelte of de gehele functionaliteit van de website te onderbreken of op te heffen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een onderbreking of opheffing van een gedeelte of de gehele functionaliteit van de Website.