Dit een bundel van diverse uitgaves van de Stichting ,,Het Nationaal Nieuw-Guinee Comité welke als doel hadden ;
het Nederlandse volk belangstelling te wekken voor Nieuw-Guinea en zijn bewoners , de aandacht te vestigen op de grote mogelijkheden , welke een samengaan van Nederland en Nieuw-Guinea tot wederzijds voordeel kon opleveren.Daarnaast wenste de Stichting er toe te kunnen bijdragen dat de bewoners zich verzekerd konden voelen door het medeleven van het Nederlandse volk in hun noden en behoeften.
Opgericht in 1952 , deze bundel dateert uit 1955.
De bundel is samen gevat in een PDF bestand.

Bundel 

Deze 3 uitgaven dateren uit 1956.

4e Jaargang No 1 , januari 1956

4e Jaargang No 2 , maart 1956


Dit keer een Medisch Nummer….
4e Jaargang No 3 , mei 1956