Dienst En Technische Aangelegenheden.


Klik op de foto om te vergroten

Detajongens

Net na de bersiap tijd kon men vanaf 18 jaar in Nederlands
Nieuw-Guinea (NNG)werken voor de Nederlandse regering.

Men kreeg daar gratis kost en inwoning…zei men en ze
verdiende ook nog wat.
Met de vele beloftes die er gemaakt
zijn vertrokken de jonge jongens naar NNG.
Daar moesten
de meeste leven onder erbarmelijke omstandigheden.

Welke beloftes zijn gemaakt?
Welke gedachtegang zat er achter NNG?
Hoe hebben ze gewoond?
Hoe hebben ze geleefd?
Hoe oud waren de jongens daadwerkelijk toen ze naar NNG gingen?
Hoeveel verdiende de DETA jongens?
Hoe overleefden ze al die jaren in de echte wildernis?
Hoe zijn ze naar Nederland gekomen?
Wie heeft dat betaald?

Detajongens8