5080836022_7a2f5f50af_z

 

Adat

De Adat betekent ‘gewoonte’ of ‘traditie’. Het woord is afgeleid van het Arabische woord ‘Adah’.
Adat is de combinatie van omgangsnormen, sociale leefregels en traditionele gebruiken.
Voor de meeste Indonesiërs staat de Adat gelijk aan welopgevoed en beschaafd gedrag.
Zo bepaalt de Adat bijvoorbeeld de omgangsnormen, de landbouwcyclus, het huwelijksrecht, het eigendomsrecht en de kleding.
Wanneer men volgens de Adat leeft, zal de dagelijkse harmonie in het leven gewaarborgd zijn.
Ook is het respect voor ouderen volgens de Adat groot en zal men zich hiernaar moeten richten.
Wanneer men zich niet aan de regels van de Adat houdt, dan zal men in zijn of haar leven worden gestraft.
Volgens de Adat gelooft men dat je in je leven meerdere tegenslagen zult krijgen, welke kunnen variëren van ziekte, ongeluk of zelfs de dood.

 

maluku-trouwen

PELA

Het Pela-schap is een belangrijk onderdeel van de Molukse identiteit.
Het Pela-schap staat voor de verbintenis tussen een of meerdere dorpen en vaak ook tussen verschillende eilanden en godsdiensten.
De Pela-gedachte is zeer sterk en elke Molukker, ook die in Nederland woont, voelt deze.
In de 16e en 17e eeuw is het Pela-schap ontstaan ten tijde van de veroveringen door de Portugezen en Nederlanders,
waarbij dorpen verbonden met elkaar zijn aangegaan om een sterker front te kunnen vormen tegen vreemde indringers en om elkaar te helpen in tijden van nood.

Het Pela-schap is te vergelijken met een zeer sterke familieband.
Bewoners van dorpen die met elkaar een Pela-verbintenis zijn aangegaan mogen namelijk niet met elkaar in het huwelijk treden,
dit wordt beschouwd als incest. Indien je deze regel overtreedt dan zal je in het huwelijk veel tegenslag krijgen.
Het Pela-schap is een bijzondere band binnen de Molukse gemeenschap waarbij de kern vooral bestaat uit geven en nemen en elkaar steunen waar mogelijk.

 

selamatan,eerst bidden en eten voordat het huis wordt gebouwd
Selamatan,eerst bidden en eten voordat het huis wordt gebouwd

 

 

RESPECT

Binnen de Indonesische cultuur is respect enorm belangrijk. Zo verwacht men beleefd gedrag en goede manieren.
Daarnaast worden alle Indonesische tradities in ere gehouden.
De Indonesiër toont naar de buitenlander zelden of niet zijn ware gevoel.
Ze zullen u altijd met respect behandelen en er alles aan doen het u naar de zin te maken.
Heeft u een vraag waarop men het antwoord niet weet, dan zal men toch altijd nog proberen een antwoord te geven,
waarbij het voorkomt dat deze niet correct is. Probeer als gast in Indonesië uw wederzijds respect te tonen.

Verhef nooit uw stem en wijs een Indonesiër nooit, op onheuse wijze, terecht. Men lijdt dan ‘gezichtsverlies’ en is
dan tot het diepst van het hart gekrenkt. Ze zullen het niet altijd laten merken, maar ze vergeten het nooit.
De Indonesiër is hartelijk en trots en zal heel ver gaan om alle gasten het naar de zin te maken, mits men de omgangsvormen met respect behandeld.

 

 

 

 

Bron : Travelblog