uit-indie-geboren

Uit Indië geboren schildert het Indische leven in woord en beeld.
In een terugblik die vier eeuwen omspant, worden tientallen families ten tonele gevoerd.
We volgen hun wisselvallige bestaan ten tijde van de VOC op Ambon en in Batavia; hun dagelijkse rituelen,
die overal anders en toch herkenbaar waren. Op het kruispunt van Azië en Europa ontstonden culturele
tradities, waarvan de sporen nog altijd zichtbaar zijn. De lezer wordt meegevoerd naar de bedrijvigheid
van negentiende-eeuwse cultures, kazernes en ambtenarij. Ook de voortdurende strijd tussen erkenning en
verloochening van het Indische in de koloniale maatschappij komt tot leven.
Uiteraard wordt ruim aandacht besteed aan de dramatische gebeurtenissen tijdens de Japanse bezetting,
de bersiap en de kolonisatiepogingen in Nieuw Guinea.
Om te eindigen met het verhaal van de overtocht naar Nederland, de migratie naar Amerika
en een beschouwing over de Indische cultuur na het einde van Indië.