Op 25 november 2017 bestond Hapin (Hulp aan Papua’s in nood) 45 jaar, reden voor de organisatie om deze niet zo maar voorbij te laten gaan en besloot ik natuurlijk langs te gaan.
Dit lustrum werd gevierd in Utrecht en het programma was zeer afwisselend en gevarieerd met informatie door gastsprekers over mensenrechten, ecologie, geschiedenis, projecten, reizen en poëzie.
Uiteraard konden iedereen genieten van muziek en heerlijk eten.
Voor de gehele dag werd er een programma opgesteld en was er voor een ieder wat wils.
Het programma was als volgt :

Tijd Hoofdprogramma Workshops
10.00 u Inloop muziek van Mambesak
10.30 – 11.15 u Welkom
Dagvoorzitters: Nancy & Nico Jouwe
NB: na elke lezing is er gelegenheid voor het stellen van vragen

Muzikale bijdrage – Robinson Jouwe Kinderprogramma
11.15 – 12.00 u Thema onderwijs – Marlôt Fliers & Harold van Grinsven Workshop Reizen – Aad Kamsteeg c.s.e
12.00 – 12.45 u Thema Geschiedenis – Bart Stol Workshop onderwijs – Martijn van Driel
Workshop ecologie – Evelien van den Broek
12.45 – 13.30 u Lunch – Taste of the Pacific / Insos Ireeuw
13.30 – 14.00 u
14.00 – 14.15 u

Muzikale bijdrage Merel Hubatka & Vinolia Kurni
Poëtische bijdrage Yohanna Anna Kurni

Workshop Geschiedenis – Bart Stol
Workshop Mensenrechten – Fadjar Schouten-Korwa
14.15 – 15.00 u Thema Mensenrechten – Thea Hummel
15.00 – 15.30 u Muzikale bijdrage Merel Hubatka & Vinolia Kurni
15.30 – 15.45 u Muzikale bijdrage Evander Sabander
15.45 – 17.00 u Afsluiting muziek en dans – Mambesak
Hapjes van Yohanna Anna Kurni

Klik op de foto’s om deze te vergroten.

 

Marlot en Harols van Grinsven vertelde het volgende :
We zijn er trots op als onze kinderen en kleinkinderen het op school goed doen. En als er zich leerproblemen of achterstanden voordoen, dan hebben de scholen uitstekende professionele instrumenten om daar wat aan te doen. Het contrast met het onderwijs in Papua is groot. In de berggebieden is er vaak nauwelijks sprake van onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs laat te wensen over, de leermiddelen ontbreken en de onderwijzers komen vaak niet opdagen. Een probleem vormt ook de grote afstand die de kinderen moeten afleggen om een school te bereiken.
Op Beleef Papua in één dag besteden we aandacht aan onderwijs op Papua. Marlôt Fliers en Harold van Grinsven vertellen over een innovatieve manier van les geven in Papua.
Martijn van Driel woonde vanaf 2005 in Papua en is nog maar net gerepatriëerd naar Nederland. Martijn was uitgezonden door Stichting Help Onderwijs Papua en werkte bij Yayasan Kristen Wamena (YKW).
De eerste jaren is hij verantwoordelijk geweest voor het opzetten van lerarenopleiding STKIP KW in Wamena die voor 95% bezocht wordt door Papua’s.

Bart Stol was de tweede keynote speaker op Beleef Papua in één dag.
Op 31 augustus jl is historicus Bart Stol in Utrecht gepromoveerd op zijn proefschrift over de Nieuw-Guinea kwestie in bredere Europese koloniale context. De Nederlandse Nieuw-Guinea politiek kon in de jaren 1949-1962 op meer internationale steun rekenen dan vaak is gesteld. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Bart Stol, waarin de Nederlandse Nieuw-Guinea politiek mede aan de hand van niet eerder of nauwelijks bestudeerde Franse, Belgische en Britse archieven, in een breder westers (koloniaal) kader geanalyseerd wordt.
Kortom het was weer een leerzame dag en ik heb mezelf uitstekend vermaakt.
Groetjes Roy