De Back Pay-kwestie is het na de Tweede Wereldoorlog WEIGEREN van de Nederlandse regering om de achterstallige salarissen en pensioenen van krijgsgevangen Indisch overheidspersoneel uit te betalen. Alle andere geallieerde koloniale overheden deden dat wel. Door deze weigering kwamen veel migranten uit Nederlands-Indië in financiële problemen terecht en liepen hierdoor tientallen zoniet honderden guldens per jaar mis.Indische Kwestie organiseerde een demonstratie in Amsterdam op 17 april 2018.Hieronder ziet u een fotoreportage van Roy Kneefel , medewerker van Stichting Indische Documenten.